انتشارات کانون

 
.گروه نگارش کانون آموزگاران  اقدام به چاپ کتابهای درسی‌ ویژه ی کودکان دو زبانه نموده است
 
کتاب اول - چهارم پیش دبستانی


Datum Farsi Deutsch Datei Größe
2012 بدن ما Badan-e-ma (Seite 13,14,15) PDF
بازدید
406 KB
2012 در‌خانه Dar-khane (Seite 20, 21) PDF
بازدید
387 KB
2012 روز‌های هفته Rooz--hafte (Seite 36, 37) PDF
بازدید
180 KB

↑  به سمت بالا


کتاب فارسی / اول - چهارم

Datum Farsi Deutsch Datei Größe
2019 جلد کتاب اول دبستان Deckblatt 1 Klasse PDF
بازدید
180 KB
2019 پیش گفتار کتاب اول Buch 1 Vorwort PDF
بازدید
180 KB
2019 الفبای کلاس اول Buch1 Alfabet PDF
بازدید
180 KB
2019 جلد کتاب دوم دبستان Deckblatt 2 Klasse PDF
بازدید
180 KB
2019 جلد کتاب سوم دبستان Deckblatt 3 Klasse PDF
بازدید
180 KB
2019 پیش گفتار کتاب سوم Buch 3 Vorwort PDF
بازدید
180 KB
2019 جلد کتاب چهارم Deckblatt 4 Klasse PDF
بازدید
180 KB
2019 پیش گفتار کتاب چهارم Buch 4 Vorwort PDF
بازدید
180 KB
         

↑  به سمت بالا