خدمات کانون


کانون آموزگاران زبان فارسی در آلمان به منظور پشتیبانی آز آموزگاران و
خانواده ها در جهت آموزش زبان فارسی خدمات زیر را ارائه میدهد:

> ارسال کارنامه با مهر کانون برای آموزگارانی که نیاز به کارنامه ی رسمی از سوی یک نهاد قانونی را برای دانش آموزان خود دارند

> ارسال گواهی شرکت در سمینارها برای ارائه به ادارات مربوطه

> معرفی مدارس و آموزگاران خصوصی به علاقمندان به آموزش زبان فارسی در شهرهای مختلف آلمان

> همکاری و مشاوره درمورد امکانات موجود دربه رسمیت شناخته شدن آموزش زبان فارسی درشهر محل زندگی شما

> همکاری با خانواده ها در ایجاد امکان برخورداری کودکان فارسی زبان از آموزش زبان فارسی در تمام شهرهای آلمان

> فرستادن کتاب های درسی منتشر شده از گروه نگارش کانون برای آموزگاران و خانواده ها در سراسر اروپا

 

برای برخورداری از امکانات نام برده، خواهشمندیم برای ما ایمیل فرستاده و درخواست خود را با ما درمیان بگذارید