سمینارها

 


 2022

تاریخ فارسی آلمانی فایل اندازه گیری
24 سپتامبر 2022 برنامه ى سمينار سال ۲۰۲۲ دعوتنامه-سمینار-2022 PDF
دانلود کنید
298 کیلوبایت

                                                                                                                                                                       ↑ به سمت بالا

  


2021

تاریخ فارسی آلمانی فایل اندازه گیری
25 تا 26 سپتامبر 2021 برنامه ى سمينار سال ۲۰۲۱ دعوتنامه-سمینار-2021 بازدید PDF
95 کیلوبایت

                                                                                                                                                                         ↑ به سمت بالا


2020

تاریخ فارسی آلمانی فایل اندازه گیری
 سپتامبر 2020                             لغو سمینار ۲۰۲۰ لغو سمینار-2020 PDF
دانلود کنید
26 کیلوبایت

 

     
                                                                                                                                                                       ↑ به سمت بالا

  

 


2019

تاریخ فارسی آلمانی فایل اندازه گیری
7-8 سپتامبر 2019 برنامه ى سمينار سال ۲۰۱۹ دعوتنامه-سمینار-2019 بازدید PDF
234 کیلوبایت

                                                                                                                                                                      ↑ به سمت بالا


2018

 

تاریخ فارسی آلمانی فایل اندازه گیری
15-16 سپتامبر 2018 برنامه ى سمينار سال 2018 دعوتنامه-سمینار-2018 بازدید PDF
130 کیلوبایت

                                                                                                                                                                       ↑ به سمت بالا

 


2017

تاریخ فارسی آلمانی فایل اندازه گیری
30 سپتامبر 2017 محیط زندگی و محیط ریشه
مژگان افشار، منیژه شکوهی
زبان مادری و تاثیر آن بر یکپارچگی PPtx
دانلود کنید
4600 کیلوبایت
30 سپتامبر 2017 گفتارآموزی
جواد پارسای
برنامه زبان PPtx
دانلود کنید
2:127 کیلوبایت
01 نوامبر 2017 آموزشگاه پروین اعتصامی موسسه آموزشی پروین اعتصامی PPtx
دانلود کنید
15.19 کیلوبایت

 

↑ به سمت بالا


2016

تاریخ فارسی آلمانی فایل اندازه گیری
17 سپتامبر 2016 موفقيت تحصيلي واجتماعي کو دکان دو زبان مهم و نقش زبان مادری بازدید PDF
204 کیلوبایت

↑ به سمت بالا


2015

تاریخ فارسی آلمانی فایل اندازه گیری
27 سپتامبر 2015 آموزش های آموزشی زبان و دبیره ی فارسی شرحی زبان فارسی.pdf بازدید PDF
204 کیلوبایت
27 سپتامبر 2015 توانمندی در گفتگو مهارت های ارتباطی PPtx
دانلود کنید
310 کیلوبایت
26.27 سپتامبر 2015 برنامه ى سمينار سال 2015 سمینار دعوت 26.27-09-2015 بازدید PDF
215 کیلوبایت
26.27 سپتامبر 2015 دعوت به سمینار سپتامبر ۲۰۱۵ / آخن سمینار دعوت 26.27-09-2015 بازدید PDF
106 کیلوبایت

↑ به سمت بالا


2014

تاریخ فارسی آلمانی فایل اندازه گیری
27-28 سپتامبر 2014 برنامه ى سمينار سال ۲۰۱۹ دعوتنامه-سمینار-2019 بازدید  PDF
234 کیلوبایت

 


↑ به سمت بالا


2013

تاریخ فارسی آلمانی فایل اندازه گیری
1. نوامبر 2013 ارزیابی پیشرفت زبانی دانش آموزان
سخنران : خانم شهلا طاهر پسند
ارزيابي پيشرفت و دانش اموزان PPT
دانلود کنید
90 کیلوبایت
2 نوامبر 2013 موزش یک سویه در آموزش و پرورش ایران سخنران سخنران
: دکتر حسین پیون د ی
آموزش و پرورش دو سویه ایران/دکتر. حسین پیوندی PPT
دانلود کنید
281 کیلوبایت
نوامبر 2013 دعوت به سمینار نوامبر ۲۰۱۳ به زبان فارس دعوتنامه-سمینار-03-11-2013 بازدید PDF
39.4 کیلوبایت

↑ به سمت بالا


2012

تاریخ فارسی آلمانی فایل اندازه گیری
اکتبر 2012 پنجمین سمینار: اکتبر ۲۰۱۲ پنجمین سمینار: اکتبر 2012 بازدید PDF
375 کیلوبایت
اکتبر 2012 گزارش پنجمین سمینار کانون اموزگاران گزارش سمینار پنجم: اکتبر 2012 بازدید PDF
56:110 کیلوبایت

↑ به سمت بالا


2011

تاریخ فارسی آلمانی فایل اندازه گیری
2011 ، آقای تقی اسدسلیمانی Bargharariertebat.ppt PPT
دانلود کنید
2795 کیلوبایت
2011 چهار چوب دانسته‌های دانش‌آموزان برای رفتن به کلاس بالاتر، خانم ا ف روز آموزنده Char-chub.pdf بازدید PDF
368 کیلوبایت
اکتبر 2011 دعوت به سمینار اکتبر ۲۰۱۱ به زبان فارسی دعوتنامه-سمینار-15-11-2011
به زبان آلمانی
بازدید PDF
357 کیلوبایت
اکتبر 2011 دعوت به سمینار اکتبر ۲۰۱۱ دعوتنامه-سمینار-15-11-2011 بازدید PDF
645 کیلوبایت
2011 مهاجرت، دوفرهنگی و مشکلات کودکان و نوجوانان در جامعۀ میزبان، خانم سودابه صفوی مهاجراتو فرهنگی PPT
دانلود کنید
869 کیلوبایت
اکتبر 2011 پروتکل سمینار پروتکل 2011 بازدید PDF
72 کیلوبایت
2011 شبکه معلمان مهاجر (آقای پرویزی از RAA) شبکه معلمان مهاجر (آقای پرویزی از RAA) PPT
دانلود کنید
4310 کیلوبایت

↑ به سمت بالا


2010

تاریخ فارسی آلمانی فایل اندازه گیری
اکتبر 2010 پروتکل سمینار اکتبر ۲۰۱۰ کلن PROTOCOL SEMINAR30_OCT_2010.pdf بازدید PDF
224 کیلوبایت
اکتبر 2010 دعوت به سمینار اکتبر ۲۰۱۰ کلن Invitation-SeminarCologne30-11-2010_v2.pdf بازدید PDF
531 کیلوبایت
ژانویه 2010 پروتکل سمینار ژانویه ۲۰۱۰ هانوفر سمینار پروتکلHanno2010.pdf بازدید PDF
72 کیلوبایت
2010 خانم فاطمه حسن‌زاده naghshe-dastan-dar-amuzesh.pdf بازدید PDF
58 کیلوبایت

↑ به سمت بالا


2009

تاریخ فارسی آلمانی فایل اندازه گیری
2009            خانم فاطمه حسن‌زاده ahamiat-zaban-mohavere.pdf بازدید PDF
50 کیلوبایت

↑ به سمت بالا