انتشارات کانون

 
.گروه نگارش کانون آموزگاران  اقدام به چاپ کتابهای درسی‌ ویژه ی کودکان دو زبانه نموده است
 


Datum Farsi Deutsch Datei Größe
2012 الف ب... ۴ صفحه اول A,B,C,D erste 4 seiten PDF
بازدید
127 KB
2012 بدن ما Badan-e-ma (Seite 13,14,15) PDF
بازدید
406 KB
2012 در‌خانه Dar-khane (Seite 20, 21) PDF
بازدید
387 KB
2012 روز‌های هفته Rooz--hafte (Seite 36, 37) PDF
بازدید
180 KB
2012 جلد کتاب پیش دبستانی Deckblatt Vorschule PDF
بازدید
180 KB

↑  به سمت بالا


کتاب فارسی / اول - ششم

Datum Farsi Deutsch Datei Größe
         

↑  به سمت بالا